Trang chủ  > Bảng chấm công để theo dõi số thời gian thực làm của nhân viên
 Chia sẻ  Phiên bản in  Địa chỉ thư điện tử

Ngôn ngữ hiển thị

Bảng chấm công để theo dõi số thời gian thực làm của nhân viên


Lợi ích: File đi kèm có hai tài liệu được thiết kế giúp bạn theo dõi thời gian thực làm của nhân viên. Các mẫu này, được nhân viên điền đầy đủ, sẽ không chỉ giúp bạn tính được số giờ thực làm và mức thù lao thường trả, mà còn có thể trở thành một phần trong hồ sơ lưu bảng lương của bạn để bạn có thể biết lý do bạn quyết định mức thù lao thường trả nhân viên và thù lao làm ngoài giờ. Bạn có thể chọn sử dụng một trong hai mẫu hoặc cả hai mẫu - cách thức nào phù hợp với bạn nhất.

Mô tả file: File có hai tài liệu 2 trang dưới dạng bảng trong Microsoft Word 6.0. Để có thể sử dụng được các mẫu này, bạn cần có phiên bản Microsoft 6.0 hoặc cao hơn.

Các đặc trưng:

  • Hàng ngày nhân viên phải điền vào mẫu. Các mẫu này nên được dán ở gần cửa ra vào của nhân viên.
  • Bạn có thể phát cho nhân viên các mẫu này vào đầu tuần, nhân viên sẽ điền số thời gian làm việc của mình vào mẫu và chuyển lại cho bạn vào cuối tuần.
  • Mỗi mẫu sẽ có chỗ để nhân viên tính tổng thời gian làm việc của họ và ký vào bảng chấm công đó.

Attachments:
Bảng chấm công để theo dõi số thời gian thực làm của nhân viên
 Chia sẻ  Phiên bản in  Địa chỉ thư điện tử
Các mức đánh giá (1) Nói chung  
  • Hiện tại 5.0/5 Ngôi sao.
If you are a human, do not fill in this field.
Nhấp lên các ngôi sao để đánh giá.
  

 

Bình luận