Chia sẻ  Phiên bản in  Địa chỉ thư điện tử

Ngôn ngữ hiển thị

Mẫu giới thiệu về Quy mô Thị trường

Adapted from content excerpted from the American Express® OPEN Small Business Network


H-O Designs, một công ty thiết kế văn phòng nhắm vào thị trường những người làm việc tại nhà ở khu vực Philadelphia đã tiến hành một cuộc nghiên cứu rộng lớn về số người làm việc tại nhà trong khu vực đó. Sau đây là những gì họ miêu tả về quy mô và xu hướng của thị trường trong kế hoạch kinh doanh của họ:

Thị trường ngành dịch vụ phục vụ cho việc làm việc tại gia là một bộ phận phát triển nhanh nhất của nền kinh tế Mỹ. Theo Công ty Tư vấn XYZ, hiện có khoảng 40 triệu người dành toàn bộ thời gian, bán thời gian hoặc sau giờ làm việc làm việc tại nhà. Con số này được dự đoán sẽ tăng lên 60 triệu vào năm 2000 vì ngày càng có ít cơ hội làm việc tại các công ty, công nghệ thông tin ngày càng tiến bộ và nhiều người muốn dành nhiều thời gian cho gia đình hơn.

Tại Philadelphia và khu vực xung quanh, theo tạp chí Quaker Business, chỉ riêng trong năm ngoái đã có khoảng 145000 người bắt đầu làm việc tại nhà. Thêm vào đó, rất nhiều công ty lớn, nổi bật là Công ty dược phẩm ABC và Công ty máy tính ZZZ đã áp dụng chương trình liên lạc từ xa, theo đó sẽ cho phép khoảng 20000 nhân viên làm việc bán thời gian ở nhà.

Về Hộp Công cụ Thị trường

FAQ's   Phần giới thiệu   Miêu tả hoạt động kinh doanh Thị trường
Phát triển và Sản xuất Bán hàng và Marketing Ban quản lý Tài chính

Copyright © 1995-2015, American Express Company. All Rights Reserved.

 Chia sẻ  Phiên bản in  Địa chỉ thư điện tử
Các mức đánh giá (8) Nói chung  
  • Hiện tại 3.9/5 Ngôi sao.
If you are a human, do not fill in this field.
Nhấp lên các ngôi sao để đánh giá.