Trang chủ  > Nghỉ việc riêng - nghỉ ốm
 Chia sẻ  Phiên bản in  Địa chỉ thư điện tử

Nghỉ việc riêng - nghỉ ốm

Provided by Business Owner's Toolkit, Content Partner for the SME Toolkit


(Tiếp theo kỳ trước - Nghỉ phép phương pháp tính)

CHÍNH SÁCH NGHỈ ĐỂ LO MA CHAY CHO NGƯỜI THÂN TRONG GIA ĐÌNH

Phần trình bày dưới đây là chính sách của công ty đối với nhân viên có người thân trong gia đình qua đời. Nguyên tắc chung là nhân viên được hưởng lương trong thời gian nghỉ để lo ma chay và thời gian nghỉ vẫn được tính vào thời gian công tác. Nếu muốn đưa ra một chính sách khác với phần trình bày bên dưới, bạn có thể điều chỉnh các nội dung cho thích hợp. Nhưng nếu điều chỉnh khá nhiều, bạn nên ủy quyền để nhờ người có đủ chuyên môn xem xét kỹ tất cả những thay đổi đó.

Đối với nhân viên làm việc hưởng lương tháng :

Mục đích công ty cho nhân viên nghỉ phép để lo ma chay cho người thân trong gia đình là nhằm tạo điều kiện cho họ tổ chức và tham dự lễ tang, đồng thời có thời gian giải quyết công việc riêng mà không bị trừ lương những ngày nghỉ. Chính sách này chỉ áp dụng đối với nhân viên làm việc toàn thời gian theo hợp đồng dài hạn, sẽ được ban hành sau khi công ty hoàn tất việc các bổ sung cần thiết và hướng dẫn thực hiện.

Thời gian được nghỉ:

Nhân viên được nghỉ hưởng lương 3 ngày liên tục, nếu người chết có quan hệ gia đình trực tiếp với nhân viên, bao gồm:

 • Anh/chị/ em ruột
 • Con ruột
 • Cha/mẹ ruột
 • Cha/mẹ vợ hoặc cha/mẹ chồng
 • Chồng/ vợ
 • Anh/chị/em cung mẹ khác cha hoặc cùng cha khác mẹ.
 • Con riêng của vợ hoặc của chồng.
 • Cha dượng hoặc mẹ kế.

Tiền lương trong thời gian nghỉ được tính bằng với mức lương thực tế mà nhân viên đang hưởng.

Nghỉ phép không lương:

Nếu không đủ điều kiện để nghỉ hưởng lương, nhân viên có thể xin nghỉ không lương để lo tang lễ cho người thân trong gia đình. Hình thức này cung có thể áp dụng trong trường hợp nhân viên muốn xin nghỉ để tham dự lễ tang của bạn thân, và không được hưởng lương trong suốt thời gian nghỉ.

Những trường hợp không được hưởng chế độ:

Nhân viên sẽ không được hưởng phúc chế độ nghỉ việc để lo ma chay cho người thân nếu hợp đồng làm việc với công ty được chấm dứt trước khi hết nhân viên hết thời gian nghỉ và trở lại làm việc một ngày. Nhân viên muốn được hưởng chế độ này phải chứng minh rằng họ đã sử dụng thời gian xin nghỉ để tổ chức ma chay hoặc tham dự tang lễ cho người thân. Công ty có quyền yêu cầu nhân viên cung cấp họ tên của người chết và mối quan hệ với nhân viên; hoặc xác minh hợp đồng tổ chức tang lễ với cơ quan mà nhân viên khai báo.

Chính sách mẫu đối với nhân viên hưởng lương theo giờ

Tất cả nhân viên được trả lương theo giờ công, tùy từng trường hợp cụ thể dưới đây, có thể được công ty giải quyết nghỉ việc để lo ma chay cho người thân trong gia đình. Căn cứ để xem xét việc trả lương là số giờ làm việc của họ, với điều kiện không vượt quá 8 giờ mỗi ngày. Nhân viên phải đáp ứng các yêu cầu sau đây:

 • Có thời gian làm việc liên tục 90 ngày trước ngày người thân qua đời. 
 • Người chết phải có quan hệ gia đình trực tiếp với nhân viên như vợ/ chồng, con cái, cha mẹ hoặc anh chị em ruôt. 
 • Thời gian nghỉ phép để lo ma chay là 3 ngày liên tục bao gồm cả ngày tổ chức tang lễ, và không quá một ngày sau khi an táng. 
 • Nhân viên chỉ được hưởng lương tính trên số ngày nghỉ, không được hưởng lương ngoài giờ. 
 • Khi xin nghỉ để lo ma chay, nhân viên phải đề nghị thời gian nghỉ hợp lý và xác định ngày trở lại làm việc.
 • Nhân viên không được hưởng lương trong thời gian nghỉ nếu mục đích không phải để lo ma chay cho người thân trong gia đình.
 • Hết thời hạn nghỉ, nhân viên phải nhanh chóng trở lại làm việc và hoàn tất các thủ tục mà công ty yêu cầu, đồng thời cung cấp bằng chứng về quan hệ gia đình trực tiếp với người đã chết.

CHÍNH SÁCH MẪU ĐỐI VỚI NHÂN VIÊN NGHỈ ỐM

Phần trình bày dưới đây có thể giúp công ty thiết lập chính sách nghỉ ốm cho nhân viên. Nguyên tắc chung là nhân viên nghỉ có hưởng lương và thời gian nghỉ vẫn được tính vào thời gian công tác. Nếu muốn thay đổi nội dung, bạn có thể điều chỉnh phần trình bày bên dưới cho thích hợp. Nhưng nếu điều chỉnh khá nhiều, bạn nên ủy quyền để nhờ người có đủ chuyên môn xem xét kỹ các thay đổi đó.

Thời gian nghỉ ốm:

Tiêu chuẩn xác định thời gian nghỉ ốm của nhân viên như sau:

· Nếu bắt đầu làm việc trước ngày 1/7, nhân viên được 10 ngày nghỉ ốm trong năm tiếp theo.

· Nếu bắt đầu làm việc trong khoảng 1/7 và 31/12, nhân viên được tối đa 5 ngày nghỉ ốm trong năm tiếp theo, và lên đến 5 ngày trong những năm sau đó.

Ngoài chế độ nghỉ ốm, nhân viên còn được đài thọ chi phí thuốc men, khám và chữa răng, khám mắt cho chính mình hoặc cho các thành viên trong gia đình theo quy định chung của công ty.

Tiền lương và phúc lợi trong thời gian nghỉ ốm:

Nhân viên được hưởng lương trong thời gian đau ốm theo mức lương thực tế đối với ngày công 8 giờ, do đó nếu nghỉ ốm ít hơn 3 giờ trong ngày thì không được thanh toán tiền lương của ngày nghỉ ốm. Thứ bảy, chủ nhật, thời gian làm việc ngoài giờ hàng ngày, thời gian nghỉ phép và các dạng nghỉ việc khác có hưởng lương đều không được tính là thời gian nghỉ ốm. Công ty vẫn tiếp tục nhận được tiền bảo hiểm hàng tuần kể từ ngày đầu tiên nhân viên được xác nhận chính thức về tình trạng chấn thương do tai nạn, và kể từ ngày thứ tư nếu do đau ốm. Trong cả hai trường hợp, công ty được quyền sử dụng số tiền bảo hiểm này để trả thanh toán trợ cấp ốm đau hoặc tai nạn cho nhân viên, và tích lũy các trợ cấp chưa sử dụng dành cho các nhu cầu khác phát sinh trong năm.

Xác nhận tình trạng bệnh lý :

Nhân viên bị ốm phải có y bác sĩ hoặc cơ quan y tế xác nhận mới được hưởng chính sách của công ty.

Nếu nhân viên lạm dụng chính sách:

Nhân viên được công ty giải quyết chế độ ốm đau cần phải kê khai thời gian bị ốm một cách trung thực.Việc lạm dụng chính sách của công ty sẽ ảnh hưởng không tốt đến kết quả đánh giá thành tích công tác của nhân viên. Công ty có quyền xác minh ý kiến của y bác sĩ điều trị về bệnh trạng của nhân viên.

Thôi việc:

Nhân viên chấm dứt hợp đồng làm việc với công ty sẽ không được hưởng chính sách nghỉ ốm.

Tính thời gian nghỉ ốm theo phương pháp cộng dồn:

Nhân viên được nghỉ ốm mỗi tháng một ngày tính từ ngày đầu tiên làm việc. Thời gian nghỉ ốm có thể đạt đến mức tối đa 60 ngày. Một nhân viên có thời gian nghỉ ốm trên 60 ngày thì chỉ được trả lương ở mức: cứ hai ngày nghỉ ốm thì hưởng lương một ngày. Công ty sẽ thanh toán những ngày nghỉ ốm chưa sử dụng hết trong năm của nhân viên vào tháng 12 hàng năm hoặc theo từng trường hợp cụ thể (nếu có yêu cầu của nhân viên). Nhân viên làm việc theo hợp đồng 40 giờ trong tuần có thời gian nghỉ ốm là 8 giờ/ ngày; làm việc theo hợp đồng 56 giờ/ tuần hoặc hơn là 12 giờ/ ngày. Nhân viên làm việc dài hạn theo hình thức bán thời gian được nghỉ ốm theo tỉ lệ thời gian công tác. Nhân viên do công ty tuyển dụng tạm thời hoặc làm việc theo hợp đồng thời vụ không đựoc hưởng chế độ nghỉ ốm. Việc xem xét giải quyết các trường hợp nghỉ ốm phải được (họ tên người có thẩm quyền phê duyệt) chấp thuận. Do đó khi bị ốm bất ngờ không thể đi làm được, nhân viên có phải thông báo cho người có trách nhiệm không quá 1 giờ kể từ khi vắng mặt.

CHÍNH SÁCH NGHỈ VIỆC RIÊNG

Phần trình bày mẫu dưới đây dùng để giải quyết các trường hợp nhân viên xin nghỉ để giải quyết việc riêng. Nguyên tắc chung là nhân viên nghỉ việc riêng không được hưởng lương, nhưng thời gian nghỉ vẫn đựoc tính vào thời gian công tác. Không phải doanh nghiệp nào cũng áp dụng nguyên tắc này . Bạn có thể điều chỉnh phần trình bày dưới đây cho thích hợp với điều kiện thực tế tại công ty của bạn, nhưng nếu có khá nhiều thay đổi, bạn nên ủy quyền để nhờ người có đủ chuyên môn xem xét kỹ các thay đồi đó.

Công ty có thể giải quyết cho nhân viên nghỉ việc riêng không hưởng lương sau khi xem xét kỹ đề nghị của họ. Thời gian được chấp thuận có thể từ hai tuần trở lên. Công ty không quy định thời gian xin nghỉ việc riêng cho tất cả mọi người, mà phải xem xét từng trường hợp cụ thể. Nghỉ việc riêng không có hiệu lực thay thế việc nghỉ để khám/ chữa bệnh.

Trong quá trình xem xét yêu cầu xin nghỉ việc riêng, công ty phải cân nhắc xem lý do nghỉ của nhân viên có chính đáng không, và có gây trở ngaị hoặc quá tải không cho các thành viên khác trong nhóm làm việc không. Nhân viên phải có thời gian làm việc liên tục ít nhất 1 năm mới có thể xin nghỉ việc riêng; và những người đang trong thời gian thử việc cũng không được giải quyết chế độ này.

Người có thẩm quyền chấp thuận hay không chấp thuận các yêu cầu nghỉ việc riêng là (tên của nguời có trách nhiệm)

Trong thời gian nghỉ việc riêng, nhân viên không được hương lương và các phúc lợi, nhưng nếu đã công tác từ một năm trở lên thì vẫn được công ty mua bảo hiểm nhân mạng và bảo hiểm y tế. Mặc dù không được hưởng các phúc lợi trong thời gian nghỉ việc riêng, nhưng công ty sẽ tích lũy cho nhân viên các khoản này tính đến ngày bắt đầu nghỉ.

Công ty không thể đảm bảo sẽ bố trí nhân viên vào vị trí cũ sau thời gian nghỉ việc riêng, tuy nhiên công ty sẽ cố gắng bố trí một công việc tương tự và bảo lưu múc lương cũ, đồng thời điều chỉnh ngày nhân viên bắt đầu công việc mới cho thích hợp với ngày nhân viên hết thời gian nghỉ việc riêng và trở lại làm việc.

Nhân viên có trách nhiệm trở lại làm việc đúng thời hạn đã đựoc công ty chấp thuận. Nếu không tuân thủ thời hạn này nhưng cũng không xin gia hạn, công ty sẽ xem như nhân viên không có ý định trở lại làm việc và sẽ chấm dứt hợp đồng. Đề nghị nghỉ việc riêng của nhân viên phải được trình bày bằng văn bản và gửi cho công ty trước ít nhất 5 ngày.


Copyright © 2015 Toolkit Media Group, a Wolters Kluwer business. All Rights Reserved.

 Chia sẻ  Phiên bản in  Địa chỉ thư điện tử
Các mức đánh giá (0)
If you are a human, do not fill in this field.
Nhấp lên các ngôi sao để đánh giá.
  

 

Bình luận