Trang chủ  > Phân tích tài chính dự án đầu tư
 Chia sẻ  Phiên bản in  Địa chỉ thư điện tử

Phân tích tài chính dự án đầu tư

Provided by Business Edge Vietnam.

PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Nắm chắc “phần cán” trước khi quyết định!

Phải chăng việc phân tích dự án đầu tư rất phức tạp và chỉ nên ứng dụng cho các dự án đầu tư có giá trị lớn? Thực tế những quyết định kinh doanh như mua hay thay thế máy móc thiết bị, mở một điểm phân phối mới v.v... chính là những dự án đầu tư mà chủ doanh nghiệp nhỏ và vừa mong muốn xác định rõ hiệu quả của chúng. Làm thế nào đánh giá, dự diến được khả năng sinh lợi, hay nói nôm na là nắm chắc “phần cán” của những dự án này một cách có cơ sở trước khi ra quyết định đầu tư?

Khoá học này sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề nêu trên.

Đối tượng tham dự

Khóa học được thiết kế dành cho các chủ sở hữu, các nhà quản lý cấp cao trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa, bao gồm:

•  Hội đồng quản trị

•  Ban giám đốc

và các đối tượng khác có nhu cầu phân tích dự án đầu tư hỗ trợ cho việc ra quyết định đầu tư.

Mục tiêu khóa học

Sau khi kết thúc khóa học, học viên có khả năng:

•  Đánh giá ảnh hưởng của quyết định đầu tư lên tình hình tài chính của DN;

•  Xác định các thông tin cần thu thập để đánh giá dự án đầu tư;

•  Sử dụng các kỹ thuật đánh giá dự án đầu tư nhằm tránh việc đánh giá dựa theo cảm tính;

•  Xác định các nguồn vốn cần thực hiện dự án.

Thời lượng khóa học

Khóa học thực hiện trong 1 ngày (hoặc 02 buổi).

Nội dung khóa học

Chủ đề

Nội dung

Kết quả đạt được

1. Dự án đầu tư và ảnh hưởng của quyết định đầu tư

•  Dự án đầu tư

•  Ảnh hưởng của quyết định đầu tư

•  Xác định rõ được một quyết định đầu tư sẽ ảnh hưởng đến tình chính của DN - lợi nhuận và thuế

2. Thông tin cần thiết cho việc phân tích dự án đầu tư

 

•  Vốn đầu tư và lợi nhuận

•  Thời gian thực hiện dự án

•  Dòng luân chuyển tiền thuần

•  Giá trị thu hồi của dự án

•  Xác định các thông tin cần thiết phải thu thập trườc khi xem xét, lựa chọn dự án đầu tư

3. Kỹ thuật phân tích dự án đầu tư

 

•  Xem xét dự án:

•  Phương pháp thời gian hoàn vốn đầu tư

•  Phương pháp hiện giá thuần

•  Phương pháp tỷ suất sinh lợi nội tại

•  Chọn lựa dự án

•  Phân tích lợi ích-chi phí phi tài chính

•  Đánh giá dự án ở những góc độ khác nhau: thời gian hòan vốn, giá trị của dự án, hay suất sinh lợi của vốn đầu tư

•  Lựa chọn thông tin đánh giá tùy thuộc vào môi trường kinh doanh để cho quyết định hợp lý nhất

4. Nguồn vốn thực hiện dự án

•  Nguồn vốn dài hạn

•  Nguồn vốn ngắn hạn

•  Lưu ý khi sử dụng nguồn vốn

•  Vận dụng các nguyên tắc sử dụng vốn để giảm rủi ro về khả năng thanh tóan của DN.

Phương pháp giảng dạy

Phương pháp giảng dạy dựa trên cách tiếp cận giải quyết vấn đề, thực hành và phát huy tối đa tính chủ động của học viên. Trong quá trình học, học viên được khuyến khích liên hệ thực tiễn hoạt động của doanh nghiệp để phát hiện ra các vấn đề tồn tại. Vấn đề của học viên sẽ được phân tích trên lớp và sử dụng như các ví dụ minh họa sống động. Học viên sẽ thực hành các kỹ năng ngay tại lớp. Với vai trò là người dẫn dắt và hỗ trợ, giảng viên sẽ vận dụng phương pháp học tương tác để học viên chủ động tiếp nhận kỹ năng mới, thông qua những hoạt động như thảo luận nhóm, diễn vai, trò chơi, .v.v... Các bài tập ứng dụng là những gợi ý để học viên xây dựng kế hoạch hành động cá nhân để áp dụng tại doanh nghiệp của mình sau khóa học.

Giảng viên

Là những người đã có nhiều năm trải nghiệm quản lý trong lĩnh vực Quản trị Tài chính – Kế toán và được Business Edge huấn luyện phương pháp giảng dạy theo công nghệ của Úc.


Copyright @ 2015. All rights reserved.
 Chia sẻ  Phiên bản in  Địa chỉ thư điện tử
Các mức đánh giá (0)
If you are a human, do not fill in this field.
Nhấp lên các ngôi sao để đánh giá.
  

 

Bình luận