Trang chủ  > Chăm sóc Khách hàng
 Chia sẻ  Phiên bản in  Địa chỉ thư điện tử

Chăm sóc Khách hàng

Provided by Business Edge Vietnam.

Đối tượng học viên

Khóa học này được thiết kế cho chủ doanh nghiệp, các nhà quản lý và nhân viên làm việc trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ nhằm giúp họ hiểu được ý nghĩa và thực chất của việc chăm sóc khách hàng, và trên cơ sở đó tiến hành các biện pháp nhằm thỏa mãn khách hàng toàn diện.

Mục tiêu khóa học

Là nhà quản lý, bạn ý thức tầm quan trọng của khách hàng ra sao? Cơ chế họat động của thị trường đâu phải là 'Không mợ thì chợ vẫn đông' hay'Trăm người bán vạn người mua'. Bạn có hiểu rõ chân dung khách hàng mới có thể 'chăm sóc' khách hàng. Tìm khách hàng đã khó, giữ khách hàng càng khó hơn. Việc thiết lập các chuẩn mực, hệ thống văn hóa và niềm tin cho doanh nghiệp để chăm sóc khách hàng phải là vấn đề cốt tử chứ không thể chỉ là một giải pháp tình thế. Những gút mắc của bạn sẽ đươc tháo gỡ trong khóa học 'Chăm sóc khách hàng'

Sau khi kết thúc khóa học, người học sẽ có khả năng tốt hơn để:

  • giải thích được lý do vì sao phải chăm sóc khách hàng; kể ra được khách hàng của doanh nghiệp là ai;
  • áp dụng được một số biện pháp để phục vụ khách hàng tốt hơn.

Thời lượng khóa học

Khóa học thực hiện trong 01 ngày

 

 

Nội dung của khóa học

Phần 1: Tầm quan trọng của khách hàng

Phần 2: Nhận dạng khách hàng

Phần 3: Chăm sóc khách hàng là gì?

Phần 4: Quản lý để chăm sóc khách hàng toàn diện

Phương pháp giảng dạy

Business Edge lấy người học làm trung tâm để phát huy tối đa tính tích cực và chủ động của họ. Sau khóa học, các học viên sẽ tự tin sử dụng kinh nghiệm và những kỹ năng vừa được trang bị nhằm thay đổi quan niệm cűng như hành vi tại nơi làm việc. Giáo trình và phương pháp truyền đạt của Business Edge được xây dựng theo hướng giải quyết vấn đề, nhắm vào các khó khăn mà người học đang gặp phải để đề nghị, hướng dẫn cách giải quyết phù hợp thông qua các bài tập tự khám phá, bài tập thực hành và kế hoạch hành động cá nhân.


Attachments:
Copyright @ 2015. All rights reserved.
 Chia sẻ  Phiên bản in  Địa chỉ thư điện tử
Các mức đánh giá (0)
If you are a human, do not fill in this field.
Nhấp lên các ngôi sao để đánh giá.
  

 

Bình luận