Chia sẻ  Phiên bản in  Địa chỉ thư điện tử

Quản trị Nhân sự


Sách:  Chủ doanh nghiệp và chức năng quản lý nguồn nhân lực | Phân tích công việc | Bản mô tả công việc, Yêu cầu của công việc, và Tiêu chuẩn thực hiện công việc | Tuyển dụng, tìm kiếm ứng viên, và lựa chọn ứng viên | Hệ thống tiền công và tiền lương| Đánh giá hiệu quả làm việc (mới)

Chủ doanh nghiệp và chức năng quản lý nguồn nhân lực

Quản trị Nguồn Nhân Lực (HRM) là một phần thiết yếu của việc lập kế hoạch tổ chức. Là chủ /nhà quản lý chính doanh nghiệp của bạn, bạn cũng đồng thời là một Trưởng phòng quản lý nguồn nhân lực. Trách nhiệm chính của bạn là đảm bảo rằng bạn tìm được những con người phù hợp đúng vào những lúc bạn cần để đạt được mục tiêu kinh doanh. Quyển sách này sẽ cho bạn những phương thức để hành xử một cách nhất quán với nhân viên của mình, tạo ra được một môi trường làm việc lành mạnh cho họ và khiến họ cảm thấy được quý trọng.

Cụ thể hơn, sau khi nghiên cứu quyển sách này, bạn sẽ có khả năng để:

 • Nhận định được chức năng và nhiệm vụ của một Trưởng phòng Quản lý nguồn nhân lực;
 • Hiểu được mục đích, thành phần và lợi ích của việc quản lý nguồn nhân lực;
 • Hiểu được những yêu cầu để thành công trong việc quản lý nguồn nhân lực.

Phân tích công việc

Là chủ/người quản lý một doanh nghiệp, bạn phải thiết lập nhiệm vụ, trách nhiệm, và tiêu chuẩn cho mỗi một công việc trong doanh nghiệp của bạn. Quyển sách này sẽ hướng dẫn bạn cách tuyển lựa nhân viên, đào tạo họ, đánh giá công việc của họ và ấn định mức lương cho họ.

Sau khi nghiên cứu quyển sách này, bạn sẽ có khả năng:

 • Sử dụng việc phân tích công việc để thiết kế cơ cấu cho doanh nghiệp của bạn;
 • Thực hiện được một bản phân tích công việc cho bất kỳ một vị trí nào trong doanh nghiệp của bạn.

Về đầu trang

Bản mô tả công việc, Yêu cầu của công việc, và Tiêu chuẩn thực hiện công việc

Đặt đúng người vào đúng chỗ là chìa khóa của thành công trong bất kỳ doanh nghiệp nào. Để làm được việc này, bạn phải biết mỗi công việc trong doanh nghiệp của bạn đòi hỏi người thực hiện phải có những kiến thức và kỹ năng gì. Bản mô tả công việc, những yêu cầu của công việc và tiêu chuẩn thực hiện công việc sẽ cung cấp cho bạn những thông tin này.

Bản mô tả công việc, Yêu cầu của công việc, và Tiêu chuẩn thực hiện công việc:

 • Hiểu được vì sao bạn cần phải mô tả công việc, phải có yêu cầu cụ thể về công việc, và có tiêu chuẩn hoàn thành công việc;
 • Viết được một bản mô tả công việc, một bảng yêu cầu về công việc, và đề ra được những tiêu chuẩn thực hiện công việc cho bất kỳ vị trí nào trong doanh nghiêp của bạn.

Tuyển dụng, tìm kiếm ứng viên, và lựa chọn ứng viên

Nhiều doanh nghiệp gặp phải khó khăn trong việc tìm kiếm nhân viên đủ năng lực. Vấn đề này càng trở nên nghiêm trọng khi mà sự cạnh tranh trở nên gay gắt và nhiều doanh nghiệp trong cùng ngành hoạt động với bạn cùng đang ra sức để thu hút những ứng viên đủ tiêu chuẩn. Quyển sách này sẽ trang bị cho bạn những công cụ thích hợp để xây dựng được những phương thức hữu hiệu trong việc thuê mướn đúng nhân sự cho công việc.

Sau khi hoàn tất nghiên cứu quyển sách này, bạn sẽ có khả năng:

 • Phát triển được thủ tục tuyển dụng phù hợp cho doanh nghiệp của bạn;
 • Đánh giá đúng đắn các đơn xin việc;
 • Sử dụng các kỹ năng và thủ thuật phỏng vấn hiệu quả để lựa chọn đúng người cho doanh nghiệp của bạn.

Về đầu trang

Hệ thống tiền công và tiền lương

Chủ/Nhà quản lý doanh nghiệp phải luôn bảo đảm rằng hệ thống tiền công và tiền lương của doanh nghiệp mình là công bằng và chính xác để động viên và giữ được những nhân viên giỏi nhằm đạt mục tiêu kinh doanh.

Bằng cách nghiên cứu quyển sách này, bạn sẽ có khả năng để:

 • Xác định được giá trị tương đối của mỗi công việc trong doanh nghiệp thông qua việc phân tích công việc;
 • Chỉ định được cấp độ của từng nhóm vị trí công việc gần giống nhau và chỉ định được mức lương cho mỗi nhóm;
 • Tạo được một hệ thống chỉ số lương cho doanh nghiệp của bạn.

Đánh giá hiệu quả làm việc (mới)

Mọi doanh nghiệp đều muốn biết nhân viên của mình đang làm việc và phát triển như thế nào để trên cơ sở đó có thể hoạch định nguồn nhân lực nhằm đáp ứng được các nhu cầu của doanh nghiệp trong tương lai. Nhân viên cũng cần có những thông tin phản hồi về công việc mà họ đang làm. Họ cần biết những việc mình đã làm tốt vì điều này cho thấy những nỗ lực của họ được ghi nhận và nhờ đó có động lực làm việc tốt hơn. Nhân viên cũng cần biết những việc mà họ làm chưa tốt, bởi vì nếu không biết được điều này thì thật khó để cải tiến hiệu quả làm việc.

Nghiên cứu cuốn sách này, bạn sẽ có khả năng:

 • Định nghĩa đánh giá hiệu quả làm việc, nhận biết các mục đích và lợi ích của việc này;
 • Giải thích năm bước của quy trình đánh giá hiệu quả làm việc;
 • Cung cấp phản hồi về hiệu quả làm việc một cách xây dựng;
 • Mô tả quy trình thực hiện một cuộc phỏng vấn đánh giá.

Về đầu trang

Hãy tìm hiểu thêm về Bộ sách Đào tạo Linh hoạt những địa điểm bạn có thể mua Bộ sách này.


 Chia sẻ  Phiên bản in  Địa chỉ thư điện tử
Các mức đánh giá (1) Nói chung  
 • Hiện tại 5.0/5 Ngôi sao.
If you are a human, do not fill in this field.
Nhấp lên các ngôi sao để đánh giá.