Trang chủ  > Mẫu nội quy làm việc
 Chia sẻ  Phiên bản in  Địa chỉ thư điện tử

Ngôn ngữ hiển thị

Mẫu nội quy làm việc


Người thuê nhân công có quyền yêu cầu nhân viên tuân thủ những tiêu chuẩn làm việc hợp lý. Những nhân viên có thái độ không đúng có thể làm hại đến công việc kinh doanh của bạn do họ có thể làm cho những nhân viên khác thậm chí cả khách hàng hay bạn hàng của bạn cảm thấy không hài lòng. Mặc dù bạn có thể biết rõ làm như thế nào là phù hợp và không phù hợp nhưng có thể bất lợi cho bạn nếu bạn cho rằng nhân viên của bạn cũng có chung quan điểm. Một trong những cách tốt nhất để làm rõ quan điểm và kỳ vọng của bạn là bạn nên đề ra hệ thống nội quy làm việc.

Nội quy làm việc sẽ có tác dụng lâu dài trong việc phổ biến đến nhân viên những điều bạn mong họ làm và những hậu quả họ phải gánh chịu nếu vi phạm chúng. Nếu một nhân viên bị thông báo rằng một số hành vi của họ đáng khiển trách thì nhân viên đó không thể viện cớ do họ không biết về những nội quy đề ra. Tương tự, các nội quy làm việc viết thành văn bản có thể nhắc nhở nhân viên về sự nghiêm túc của bạn trong việc giới thiệu hình ảnh đẹp nhất của doanh nghiệp tới công chúng.

File đi kèm có hệ thống nội quy làm việc đề cập nhiều khía cạnh bạn quan tâm về việc thực hiện công việc của nhân viên. Bạn có thể cần đề ra nhiều nội quy làm việc khác đặc thù cho doanh nghiệp của bạn nhưng những nội quy chung này sẽ là cơ sở tốt để bạn hình thành hệ thống nội quy làm việc cho doanh nghiệp bạn.

File này dưới dạng RTF có thể sử dụng với hầu hết các chương trình xử lý văn bản chạy trong môi trường Windows.


Attachments:
Mẫu thư giới thiệu cho nhân viên chuyển việc
 Chia sẻ  Phiên bản in  Địa chỉ thư điện tử
Các mức đánh giá (1) Nói chung  
  • Hiện tại 2.0/5 Ngôi sao.
If you are a human, do not fill in this field.
Nhấp lên các ngôi sao để đánh giá.
  

 

Bình luận